Proces budowy domu składa się z wielu etapów. Na każdym z nich można popełnić błędy, które potem mogą negatywnie wpływać na codzienną eksploatację obiektu, a nawet na bezpieczeństwo mieszkańców. Już prace przy fundamentach mogą napotykać na problemy, a im wcześniej pojawią się błędy, tym trudniej będzie doprowadzić budowę do szczęśliwego zakończenia. Problematyczną kwestią może być także budowa ścian, które zazwyczaj są murowane. Tu wykazać musi się ekipa budowlana, której powierzamy wykonanie projektu. Dobremu murarzowi nie trzeba nic więcej mówić – kieruje się wskazówkami kierownika budowy i projektem. Powinien także posiadać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu postawić ściany zgodnie z zasadami sztuki. Ważna jest kolejność podejmowanych działań. Ściany stawia się na wyizolowanych fundamentach. Pierwsza warstwa muru powinna powstać na tradycyjnej zaprawie grubości 2-3 centrymetrów.

Dzięki temu uda się zniwelować ewentualne nierówności powierzchni i uzyskać idealny poziom. To optymalna pozycja do dalszych robót. Właściwe stawianie ścian zaczyna się od wyznaczenia narożników zewnętrznych. Następnie wyznacza się otwory. Na tym etapie nie powinno się docinać pustaków bądź bloczków. Dla utrzymania jednakowego poziomu wszystkich ścian używa się specjalnej linki murarskiej rozpiętej pomiędzy wystającymi gwoździami. Nim murowanie posunie się dalej należy dać czas zaprawie, aby związała. Tym samym nie będzie się odkształcała pod ciężarem kolejnych warstw muru. Ściany muszą być związane zbrojonymi wieńcami na wysokości stopów oraz ściance kolankowej..